لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت یک‌بعدی

ویدیو
فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو میخوایم ببینیم که حرکت یعنی چی و برای اینکه فرق بین حرکت یکنواخت (حرکت یکنواخت به حرکتی گفته میشه که با متحرک با سرعت ثابت در حرکت باشه که به معنی صفر بودن شتاب متحرکه) و حرکت شتاب دار با شتاب ثابت و یا حرکت شتاب دار با شتاب متغیر رو یاد بگیرین باهم چندتا مثال حل میکنیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو