لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت نسبی

ویدیو
فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو با حل چندتا سوال یاد میگیرین که حرکت نسبی چیه و چطور میتونیم سرعت نسبی ( معمولا توی سرعت نسبی ، سرعت نسبی یکی از متحرک ها نسبت به زمین و یا متحرک دیگه در نظر گرفته میشه) و شتاب نسبی رو بدست بیاریم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو