لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت نسبی

ویدیو
فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو با حل چندتا سوال یاد میگیرین که حرکت نسبی چیه و چطور میتونیم سرعت نسبی ( معمولا توی سرعت نسبی ، سرعت نسبی یکی از متحرک ها نسبت به زمین و یا متحرک دیگه در نظر گرفته میشه) و شتاب نسبی رو بدست بیاریم.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

۱

حرکت یک‌بعدی

آزمونک :20 دقیقه
۳

حرکت دوبعدی (بخش دوم)

آزمونک :12 دقیقه
۴

حرکت دوبعدی (بخش سوم)

آزمونک :20 دقیقه
۵

حرکت نسبی

آزمونک :15 دقیقه
بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو