لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت دوبعدی (بخش سوم)

ویدیو
فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو با حل چندتا سوال یاد میگیرین که چطوری برد و زاویه (منظور از برد به دست آوردن مختصات پرتابه توی صفحه مختصات هستش و منظور از زاویه معمولا زاویه ایه که پرتابه با محور افقی زمین تشکیل میده) یه پرتابه رو میشه بدست آورد.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو