لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت دوبعدی (بخش اول)

ویدیو
فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو اول یاد میگیرین که حرکت دو بعدی (منظور از حرکت دو بعدی حرکت متحرک بر روی صفحه متشکل از محور های ایکس و ایگرگ هستش) چیه و بعد با چندتا مثال یاد میگیرین که نوشتن معادله برای یه حرکت پرتابی (حرکت پرتابی به مدل حرکت هایی میگیم که فرض میکنیم مترحک پرتاب شده باشه) چطوریه و چطور میتونیم متغیر هاشو با استفاده از این معادلات بدست بیاریم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو