لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت دوبعدی (بخش اول)

ویدیو
فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۹۹,۰۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو اول یاد میگیرین که حرکت دو بعدی (منظور از حرکت دو بعدی حرکت متحرک بر روی صفحه متشکل از محور های ایکس و ایگرگ هستش) چیه و بعد با چندتا مثال یاد میگیرین که نوشتن معادله برای یه حرکت پرتابی (حرکت پرتابی به مدل حرکت هایی میگیم که فرض میکنیم مترحک پرتاب شده باشه) چطوریه و چطور میتونیم متغیر هاشو با استفاده از این معادلات بدست بیاریم.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

۱

حرکت یک‌بعدی

آزمونک :20 دقیقه
۳

حرکت دوبعدی (بخش دوم)

آزمونک :12 دقیقه
۴

حرکت دوبعدی (بخش سوم)

آزمونک :20 دقیقه
۵

حرکت نسبی

آزمونک :15 دقیقه
بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

۱

توان

آزمونک :6 دقیقه
بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

۱

حرکت دورانی

آزمونک :18 دقیقه
۳

لختی دورانی (بخش دوم)

آزمونک :14 دقیقه
۴

گشتاور

آزمونک :9 دقیقه
بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

سوالتو بپرس