لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت دوبعدی (بخش دوم)

ویدیو
فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو بهتون یاد میدیم که چطوری تو یه حرکت دو بعدی مولفه های افقی و عمودی ( منظور از مولفه عمودی افقی مولفه ایکس به موازات زمین و منظور از مولفه عمودی مولفه ایگرگ عمود بر زمین هستش) رو با استفاده از معادله بدست بیاریم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

سوالتو بپرس