لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

فریبا احمدی

دکترای فیزیک از دانشگاه امیرکبیر

605 یادگیرنده

30 میکروآموزش

امتیاز 4.4 از 56 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی ممتاز مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشجوی ممتاز (رتبه اول) کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

تدریس‌یار برتر درس فیزیک عمومی ۱ و ۲

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس