لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قوانین نیوتن (بخش پنجم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو با حل چندتا مثال بهتون یاد میدیم که توی مثال های قرقره و ریسمان و لغزش اجسام به روی هم چطور مولفه های خواسته شده سوال رو مثل نیروی کشش ریسمان و... بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو