لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت دایره‌ای

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدیو حرکت دایره ای یکنواخت رو توضیح میدیم و با حل چندتا مثال بهتون یاد میدیم که چطور مولفه های خواسته شده توی این مدل سوال هارو مثل نیروی مرکز گرا، نمودار جسم آزاد در حرکت دایره ای یکنواخت، تعیین سرعت جسم و... رو بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو