لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

قوانین نیوتن (بخش دوم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو با مثال هایی که حل میکنیم بهتون آموزش میدیم که چطور نمودار آزاد یک جسم (در نظر گرفتن مرکز هر جسم به عنوان مبدا مختصاتی و رسم بردار های نیرو ) رو رسم کنید، چطورضریب اصطکاک و اصطکاک اجاسم رو دست بیارید و اینکه چطور میتونید شتاب اجسام ناشی از برآیند نیروهایی که بهشون وارد میشه رو بدست بیارید.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما