لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قوانین نیوتن (بخش سوم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو چند تا مثال دیگه از نحوه بدست آوردن اندازه و جهت شتاب جسم، رسم نمودار جسم آزاد، بدست آوردن نیروی اصطکاک و مولفه های دیگه ای که ممکنه توی سوالات مربوط به این بخش خواسته بشه رو حل کردیم تا این مفاهیم رو بهتر یاد بگیرین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو