لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قوانین نیوتن (بخش اول)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو در ابتدا با قانون های دوم (قانون دوم نیوتن میگه که اگر نیرو و یا نیروهایی به یک جسم وارد بشه، برآیند این نیروها به جسم شتاب میدن) و سوم (قانون سوم نیوتن میگه که اگر دو جسم داشته باشیم که جسم یک به جسم دو نیرو وارد کنه ، جسم دو همون نیرو رو در خلاف جهت به جسم یک وارد میکنه) نیوتن آشنا میشیم و در ادامه ویدیو میگیم که نیروی اصطکاک که در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشه به دو دسته ایستایی (نیروی اصطکاکی که به جسم در آستانه حرکت وارد می شود) و جنبشی (نیروی اصطکاکی که به جسم در حال حرکت وارد می شود) تقسیم میشه و در انتها میگیم که استراتژی حل مسائل این فصل چجوریه و برای اینکه بهتر یاد بگیرین دوتا مسئله رو براتون حل میکنیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو