لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قوانین نیوتن (بخش اول)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۹۹,۰۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو در ابتدا با قانون های دوم (قانون دوم نیوتن میگه که اگر نیرو و یا نیروهایی به یک جسم وارد بشه، برآیند این نیروها به جسم شتاب میدن) و سوم (قانون سوم نیوتن میگه که اگر دو جسم داشته باشیم که جسم یک به جسم دو نیرو وارد کنه ، جسم دو همون نیرو رو در خلاف جهت به جسم یک وارد میکنه) نیوتن آشنا میشیم و در ادامه ویدیو میگیم که نیروی اصطکاک که در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشه به دو دسته ایستایی (نیروی اصطکاکی که به جسم در آستانه حرکت وارد می شود) و جنبشی (نیروی اصطکاکی که به جسم در حال حرکت وارد می شود) تقسیم میشه و در انتها میگیم که استراتژی حل مسائل این فصل چجوریه و برای اینکه بهتر یاد بگیرین دوتا مسئله رو براتون حل میکنیم.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

۱

حرکت یک‌بعدی

آزمونک :20 دقیقه
۳

حرکت دوبعدی (بخش دوم)

آزمونک :12 دقیقه
۴

حرکت دوبعدی (بخش سوم)

آزمونک :20 دقیقه
۵

حرکت نسبی

آزمونک :15 دقیقه
بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

۱

توان

آزمونک :6 دقیقه
بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

۱

حرکت دورانی

آزمونک :18 دقیقه
۳

لختی دورانی (بخش دوم)

آزمونک :14 دقیقه
۴

گشتاور

آزمونک :9 دقیقه
بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو