لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پایستگی انرژی (بخش چهارم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو در ادامه تدریس این بخش، مثال هایی با مدل های برخورد اجسام با فنر ، حرکت بر روی سطح شیب دار از حالت سکون تا لحظه توقف لحظه ای رو حل میکنیم که با حل این مثال ها یاد میگیرن که چطور مولفه های خواسته شده توی سوال های مربوط به این بخش مثل تندی جسم، مسافت طی شده توسط جسم با در نظر گرفتن اصطکاک و... رو بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو