لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پایستگی انرژی (بخش اول)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو راجع به مفاهیمی مثل انرژی پتانسیل (صورت خاصی از انرژی که مقدار اون به نحوه قرارگیری اجسام مختلف درون یک سیستم بستگی داره)، پایستگی انرژی (به ثابت بودن مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی اجسام در ابتدا و انتهای مسیر با در نظر نگرفتن نیروی اصطکاک گفته میشه) توضیح میدیم و با حل چندتا مثال فرق بین انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی پتانسیل کشسانی فنر رو بهتون میگیم و میگیم که چطور توی این مدل سوالات مولفه هایی مثل کار انجام شده توسط نیروی اصطکاک و... رو میتونید محاسبه کنید.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو