لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پایستگی انرژی (بخش دوم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو در ادامه توضیحاتی که توی قسمت های قبلی این بخش دادیم، با حل چندتا سوال یاد میگیرین که چطور میتونین توی سوال های این بخش مولفه هایی مثل مسافت طی شده توسط جسم بر روی سطح شیب دار، بیشینه سرعت، ثابت فنر، شتاب شعاعی (مرکزگرا) و شتاب کل جسم رو بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو