لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

رونسکین توابع و استقلال خطی

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۴۹,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدیو، به مفاهیم و تعاریف توابع مستقل و وابسته خطی و اینکه در چه صورتی می‌توان یک تابع را به طرز ترکیب وابسته خطی نوشت، اشاره کردیم. در ادامه، مفهوم و شکل کلی رونسکین که یک دترمینانnدرn هست را بیان کردیم. در بخشی دیگر از ویدیو، رابطه رونسکین تعدادی از توابع رو با استقلال خطی هر کدام از اون‌ها، معادلات خطی غیرهمگن، معادلات خطی مرتبه دوم غیرهمگن و روش به دست آوردن جواب‌های خصوصی هر کدام از اون‌ها رو بررسی کردیم.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما