لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

معادله کشی یا اویلر

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدیو، با حالت خاص دیگه‌ای از معادلات خطی که با در نظر گرفتن معادله خطی مرتبه دوم گفته میشه، آشنا میشید. در ادامه، به بیان فرم کلی تساوی و روش حل اون و تبدیل معادلات کشی به معادلات مرتبه دوم و معادلات همگن نظیر اون‌ها، اشاره کردیم.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما