لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

غضروف

ویدیو

بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

4 ساعت

۲۱۸,۰۰۰

۸۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
بافت‌شناسی عمومی

8 ویدیو

۱

بافت پوششی

آزمونک :20 دقیقه
۲

بافت همبند

آزمونک :20 دقیقه
۳

غضروف

آزمونک :14 دقیقه
۵

استخوان (بخش دوم)

آزمونک :12 دقیقه
۷

خون (بخش دوم)

آزمونک :8 دقیقه
۸

بافت عصبی

آزمونک :17 دقیقه
بخش سوم:
بافت‌شناسی اختصاصی

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما