لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰
علوم پزشکی

علوم پزشکی

ایجاد اراده‌ای راسخ در انسان‌ها برای مقابله با بیماری، هنریست که علوم پزشکی به آن می‌پردازد.
هنری بیچر

دوره‌ای که می‌خوای رو وب‌سایت لینوم نیست؟

اسمشو برامون بنویس تا اضافه‌اش کنیم.