لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰
جدید!
آمادگی طرح در مبحث کودکان

آمادگی طرح در مبحث کودکان

اطفال به‌دلیل نبود شرح‌حال مناسب و عدم همکاری بیمار یکی از دشوارترین بخش‌های بیمارستان می‌باشد؛ همچنین در طرح پزشکی بیماران کودک به دلیل داشتن کنتراندیکاسیون‌های زیاد، احتمال حساسیت و عدم پیشینۀ مشخص، چالش برانگیز هستند.


13 ساعت
۸۰۰,۰۰۰ تومان
آمادگی طرح در مبحث کودکان

آمادگی طرح در مبحث کودکان

(4 بازخورد)

اطفال به‌دلیل نبود شرح‌حال مناسب و عدم همکاری بیمار یکی از دشوارترین بخش‌های بیمارستان می‌باشد؛ همچنین در طرح پزشکی بیماران کودک به دلیل داشتن کنتراندیکاسیون‌های زیاد، احتمال حساسیت و عدم پیشینۀ مشخص، چالش برانگیز هستند.

جدید!
آمادگی طرح در مبحث کودکان
علوم پزشکی
آمادگی طرح در مبحث کودکان

شایان سیگاری

شایان سیگاری

13 ساعت

۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آمادگی طرح در مبحث کودکان به تازگی به مجموعۀ آموزش‌های لینوم اضافه شده. تمام اون چیزی که برای رسیدن به تسلط کامل در این مبحث نیاز دارین توی این دوره پوشش داده شده.

این دوره چه کمکی به من می‌کنه؟

در این دوره مبحث آمادگی طرح اطفال توسط دکتر شایان سیگاری عزیز تدریس شده‌است و مباحث به صورت پرکتیکال و کلینیکال می‌باشد. مباحث اطفال شامل تمام موارد داخلی می‌باشد و به دلیل شیوع بیماری اطفال در ایران به شدت نیازمند‌ آموزش کاربردی است. ما در این دوره تلاش کردیم همۀ‌ آنچه که یک پزشک عمومی برای معاینه و درمان بیماران کودک را لازم دارد در اختیار ایشان قرار دهیم. این دوره برای پزشکان طرحی، اینترن‌های پزشکی، آمادگی برای آزمون پره‌انترنی و همچنین دستیاران اطفال مناسب می‌باشد.

ویژگی‌های برجستۀ این آموزش

اولین آموزش استودیویی آمادگی طرح اطفال

تدریس توسط متخصص برجسته

استفاده از روش آموزشی منحصر به فرد

نظارت و پشتیبانی کامل دوره توسط لینوم

آموزش کاملا کاربردی و عملیاتی

مناسب برای جمع‌بندی در زمان کوتاه

این دوره چی به من یاد میده؟

امتیاز این آموزش

5.0

4 بازخورد
100 %
0 %
0 %
0 %
0 %

تجربۀ دانشجویان

تجربه‌ای به اشتراک گذاشته نشده