لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

محیا لاله‌پور

دانشجوی ممتاز دامپزشکی

64 یادگیرنده

66 میکروآموزش

امتیاز 5.0 از 10 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

نفر اول ازمون دستیاری (دکترای تخصصی) پاتولوژی دامپزشکی سازمان سنجش و مصاحبه دانشگاه تهران و ارومیه

دکترای عمومی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

مسئول فنی ازمایشگاه تشخیص دامپزشکی

پژوهشگر توکسیکولوژی پاتولوژی و همکاری در ارزیابی پیش بالینی انواع دارو و واکسن

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس