لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

معادلات دیفرانسیل کامل و فاکتورهای انتگرال گیری (بخش دوم)

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، اول با حالت خاص برای انتگرال‌گیری رو به رو هستید. در ادامه اون، به توضیح اثبات این عبارت می‌پردازیم. در پایان هم به تحلیل مثال‌هایی درباره معادلات دیفرانسیل و مسیرهای قائم بر دسته منحنی پرداختیم.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما