لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معادله برنولی و معادله رادیکالی

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، با فرم کلی معادلات برنولی و فرم معادله خطی اون آشنا میشید. در ادامه، به توضیح روش‌های تبدیل یک معادله به معادله برنولی و مفهوم و فرم کلی معادله ریکاتی که یکی از معادلات دیفرانسیلی مرتبه اول هست، می‌پردازیم. در آخر هم، برای تسلط بیشتر شما بر این مباحث، مثال‌های متنوعی رو حل کردیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو