لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

کار و نیروهای پایستار

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو تو چندتا مثال باهم یاد میگیریم که چطور تندی جسم رو بدست بیاریم، چطور اثبات کنیم که نیرو پایستار یا ناپایستار هست، چطور توان لحظه ای رو بدست بیاریم، چطور معادله مسیر رو بنویسیم، چطور مقدار انرژی منتقل شده رو حساب کنیم و اینکه چطور کار انجام شده توسط نیرو رو حساب کنیم.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

۱

توان

آزمونک :6 دقیقه
بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما