لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

توان

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو در ابتدا تعریف میکنیم که توان (به آهنگ انجام کار توان گفته میشه)، توان متوسط، توان لحظه ای و کار (کار به انرژی منتقل شده یا گرفته شده از سیستم در اثر اعمال نیرو گفته میشه) یعنی چی و بعد با چندتا مثال یاد میگیرین که چطور مولفه های خواسته شده توی سوال های مربوط به این بخش رو بدست بیارین. مولفه هایی مثل توان لحظه ای ، مقدار انرژی منتقل شده به جسم و . . .

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو