لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

توان

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو در ابتدا تعریف میکنیم که توان (به آهنگ انجام کار توان گفته میشه)، توان متوسط، توان لحظه ای و کار (کار به انرژی منتقل شده یا گرفته شده از سیستم در اثر اعمال نیرو گفته میشه) یعنی چی و بعد با چندتا مثال یاد میگیرین که چطور مولفه های خواسته شده توی سوال های مربوط به این بخش رو بدست بیارین. مولفه هایی مثل توان لحظه ای ، مقدار انرژی منتقل شده به جسم و . . .

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

۱

توان

آزمونک :6 دقیقه
بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو