لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

روش اپراتور

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، با روش دیگری از روش‌های کلی حل معادلات دیفرانسیل آشنا میشید؛ به نام روش اپراتور. در ادامه هم، اپراتور معکوس، فرم کلی ماتریسی و فرمول کلی اون رو یاد می‌گیرید. در آخر هم، به بیان یک نمونه مثال از روش اپراتور پرداختیم.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو