لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

روش اپراتور

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، با روش دیگری از روش‌های کلی حل معادلات دیفرانسیل آشنا میشید؛ به نام روش اپراتور. در ادامه هم، اپراتور معکوس، فرم کلی ماتریسی و فرمول کلی اون رو یاد می‌گیرید. در آخر هم، به بیان یک نمونه مثال از روش اپراتور پرداختیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو