لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

آشنایی با تایم‌لاین

ویدیو
پریمیر (Premiere)
نرم‌افزاری
پریمیر (Premiere)

اردلان ملک‌زاده

اردلان ملک‌زاده

4 ساعت

۶۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمات پریمیر

بخش رایگان

بخش دوم:
جلوه‌های بصری

3 ویدیو

بخش سوم:
اصلاح صدا

3 ویدیو

بخش چهارم:
پویاسازی و ماسک

3 ویدیو

بخش پنجم:
بازی با زمان

3 ویدیو

بخش ششم:
جلوه‌های ویژه و اصلاح تصویر

3 ویدیو

بخش هفتم:
پایان تاثیرگذار

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما