لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

اردلان ملک‌زاده

فوق لیسانس سینما از دانشگاه هنر تهران

165 یادگیرنده

21 میکروآموزش

امتیاز 4.3 از 6 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر تهران

موسس و عضو هیأت مدیرۀ موسسۀ فرهنگى و هنرى جلوۀ فراز آفرینش

مدرس مجتمع فنى تهران (واحد تدوین ، عکاسى)

مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسى و کارشناسى ارشد رشتۀ سینما

مدرس مرکز آموزشى فرهنگى دانشگاه تهران (واحد تدوین)

سرپرست تدوین برنامۀ سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس