لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

استخوان

ویدیو

بافت‌شناسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بافت‌شناسی
علوم پزشکی
بافت‌شناسی

خشایار فرنود

خشایار فرنود

5 ساعت

۳۱۴,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
بافت پوششی

1 ویدیو

بخش سوم:
بافت همبند

1 ویدیو

بخش چهارم:
دستگاه اسکلتی-عضلانی

3 ویدیو

۱

غضروف

11 دقیقه
۲

استخوان

آزمونک :18 دقیقه
۳

بافت عضلانی

آزمونک :15 دقیقه
بخش پنجم:
خون و لنف

2 ویدیو

بخش ششم:
دستگاه عصبی و حسی

2 ویدیو

بخش هفتم:
پوست

1 ویدیو

بخش هشتم:
دستگاه گوارش

2 ویدیو

بخش نهم:
دستگاه تنفسی

1 ویدیو

بخش دهم:
دستگاه ادراری-تناسلی

2 ویدیو

بخش یازدهم:
دستگاه اندوکرین

1 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما