لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

افزودن انواع افکت به تصویر

ویدیو

فتوشاپ (Photoshop)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فتوشاپ (Photoshop)
نرم‌افزاری
فتوشاپ (Photoshop)

علی درویشی

علی درویشی

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فتوشاپ (Photoshop)
نرم‌افزاری
فتوشاپ (Photoshop)

علی درویشی

علی درویشی

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش رایگان

۴ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو