لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

علی درویشی

مدیر و موئسس شرکت تبلیغاتی هرمان

208 یادگیرنده

12 میکروآموزش

امتیاز 4.1 از 7 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

مدیر و موئسس شرکت تبلیغاتی هرمان

طراح هویت بصری شرکت بیمۀ زندگی ایران، اپلیکیشن کتاب باما، سامانۀ آنلاین بیمۀ سابیم

مدرس نرم‌افزارهای گرافیکی

مدیر و تولید‌کنندۀ محتوای دیجیتال

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس