لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

اشکال تبلت‌ها

ویدیو
پرایم
نسخه‌نویسی
علوم پزشکی
نسخه‌نویسی

غلامرضا ژیان

غلامرضا ژیان

19 ساعت

۸۵۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمات نسخه‌نویسی

بخش رایگان

بخش دوم:
مغز و اعصاب

11 ویدیو

بخش سوم:
غدد

15 ویدیو

بخش چهارم:
قلب و عروق

10 ویدیو

بخش پنجم:
خون

5 ویدیو

بخش ششم:
نفرولوژی و اورولوژی

11 ویدیو

بخش هفتم:
روماتولوژی

5 ویدیو

بخش هشتم:
ریه

4 ویدیو

بخش نهم:
گوارش

8 ویدیو

بخش دهم:
عفونی

22 ویدیو

بخش یازدهم:
تفسیر آزمایشات

17 ویدیو

بخش دوازدهم:
مسمومیت‌ها

12 ویدیو

بخش سیزدهم:
مواجهه شغلی با سوزن آلوده

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
جراحی

13 ویدیو

بخش پانزدهم:
اطفال

22 ویدیو

بخش شانزدهم:
زنان

13 ویدیو

بخش هفدهم:
روان‌پزشکی

18 ویدیو

بخش هجدهم:
چشم

4 ویدیو

بخش نوزدهم:
گوش، حلق و بینی

4 ویدیو

بخش بیستم:
پوست و مو

10 ویدیو