لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

غلامرضا ژیان

متخصص داخلی

2964 یادگیرنده

1015 میکروآموزش

امتیاز 4.7 از 1629 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

متخصص بیماری‌های داخلی

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگر چندین مقاله در زمینۀ بیماری‌های داخلی در نشریات بین‌المللی

مدرس کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه‌های پزشکی سراسر ایران

مدیر محتوای چندین رسانۀ آموزشی پزشکی در سطح کشور

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس