لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

غلامرضا ژیان

متخصص داخلی

842 یادگیرنده

543 میکروآموزش

امتیاز 4.9 از 58 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

متخصص بیماری‌های داخلی

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگر چندین مقاله در زمینۀ بیماری‌های داخلی در نشریات بین‌المللی

مدرس کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه‌های پزشکی سراسر ایران

مدیر محتوای چندین رسانۀ آموزشی پزشکی در سطح کشور

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس