لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

غلامرضا ژیان

متخصص داخلی

1815 یادگیرنده

923 میکروآموزش

امتیاز 4.6 از 534 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

متخصص بیماری‌های داخلی

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگر چندین مقاله در زمینۀ بیماری‌های داخلی در نشریات بین‌المللی

مدرس کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه‌های پزشکی سراسر ایران

مدیر محتوای چندین رسانۀ آموزشی پزشکی در سطح کشور

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس