لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

حرکت دورانی

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۵۴۹,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو براتون تعریف میکنیم که لختی دورانی (مقاومت جسم در مقابل تغییر وضعیت خودش و یا دوران که بهش گشتاور ماند هم میگیم) چیه و تو حالت هایی که توزیع جرم خطیه و یا اینکه توزیع جرم سطحیه و یا توزیع جرم حجمیه ، باید از چه فرمول هایی برای حل مسائل اسفاده کنین. تو این بخش پایستگی انرژی (به ثابت بودن مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی اجسام در ابتدا و انتهای مسیر با در نظر نگرفتن نیروی اصطکاک گفته میشه) رو هم توضیح میدیم که تنها تفاوتش با پایستگی انرژی تو بخش قبل اینه که انرژی جنبشی دورانی جایگزین انرژی جنبشی میشه. در ادامه ویدیو تعریف میکنیم که گشتاور (دوران حاصل از نیرو که کمیتیه برداری) چیه و با حل چندتا مثال یاد میگیرین که چطور مولفه هایی مثل شتاب شعاعی، شتاب زاویه ای و سرعت زاویه ای رو در این مدل سوال ها بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

۱

حرکت دورانی

آزمونک :18 دقیقه
۳

لختی دورانی (بخش دوم)

آزمونک :14 دقیقه
۴

گشتاور

آزمونک :9 دقیقه
بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما

سوالتو بپرس