لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پیچش دو تابع و معادلات انتگرالی

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدئو با مبحث پیچش دو تابع رو به رو هستید. این مطلب زمانی در معادلات دیفرانسیل کاربرد داره که تبدیل لاپلاس دو تابع رو دارید و باید تبدیل وارون ضرب شده اون دو تا رو به دست بیارید.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو