لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

تعریف تبدیل لاپلاس

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، با تبدیل لاپلاس یک تابع و فرم کلی اون آشنا میشید. در ادامه به توضیح خواص اولیه تبدیل لاپلاس و تبدیل وارون لاپلاس خطی که هر دوی اون‌ها خطی هستن، پرداختیم و در آخر هم این ویدیو با تحلیل مثال در مورد معادله لاپلاس و به کارگیری اون تموم میشه.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو