لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

تعریف تبدیل لاپلاس

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، با تبدیل لاپلاس یک تابع و فرم کلی اون آشنا میشید. در ادامه به توضیح خواص اولیه تبدیل لاپلاس و تبدیل وارون لاپلاس خطی که هر دوی اون‌ها خطی هستن، پرداختیم و در آخر هم این ویدیو با تحلیل مثال در مورد معادله لاپلاس و به کارگیری اون تموم میشه.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو