لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

دندان، حلق، مری و چینه دان طیور

ویدیو
بافت‌شناسی 2 (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی 2 (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

3 ساعت

۸۹,۰۰۰

۸۳,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
محوطۀ دهانی و مری

بخش رایگان

بخش دوم:
دستگاه گوارش

4 ویدیو

بخش سوم:
دستگاه تنفس

2 ویدیو

بخش چهارم:
دستگاه ادراری

1 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه تناسلی نر و ماده

4 ویدیو

بخش ششم:
چشم و گوش

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما