فنی و مهندسی

بررسی مقاومت ها و جریان در فیزیک ۲

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
زمان مطالعه: 14 دقیقه
0 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
بررسی مقاومت ها و جریان در فیزیک ۲

مقاومت و جریان

جریان الکتریکی یکی از مفاهیم پرکاربرد درفیزیک 2میباشد که همواره  در هر مدار و هر مساله الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است کهلینومسعی کرده به اختصار به توضیح این مفاهیم در این سری بپردازد.

شارش بار الکتریکی در واحد زمان را جریان می‌گویند.

جریان

 

چگالی جریان الکتریکی:

  • جریان عبورکننده از یک مقطع مشخص رسانا.
  • کمیتی برداری است.

چگالی جریان الکتریکی

 

مقاومت الکتریکی:

  • برابر است با نسبت اختلاف پتانسیل به جریان عبوری از رسانا.

  • با مصرف (تبدیل) انرژي باعث کاهش ولتاژ می‌شود.

قانون اهم برای محاسبه اختلاف پتانسیل دو سر یک مقاومت:

مقاومت الکتریکی

مقاومت ویژه(ρ):

وابسته به جنس فلز است و با رسانندگی ویژه (σ) رابطه عکس دارد.

مقاومت ویژه

رابطه بینمیدان الکتریکی اعمالی و مقاومت ویژه:

مقاومت الکتریکی وابسته به جنس فلز رسانا و شکل هندسی آن است. برای مقاومت با شکل هندسی غیرمتعارف باید از انتگرال‌گیری استفاده کرد.

رابطه مقاومت الکتریکی و جنس فلز

وابستگی دمایی مقاومت:

مقاومت ویژه و مقاومت به طور کلی تابعی از دما هستند.

رابطه مقاومت و دما

که در رابطه بالا که در آن، P0 مقاومت ویژه در دمای مرجع و α ضریب دمایی مقاومت ویژه است.

توان تلف‌شده در مقاومت:

توان تلف شده در مقاومت

انرژي تلف‌شده در مقاومت:

انرژي تلف‌شده در مقاومت

 

اگر احساس میکنین که هنوز کامل متوجه نشدین پیشنهاد میکنیم که از کپسول آموزشی فیزیک۲ ما استفاده کنین

 

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟