علوم پزشکی

علوم پزشکی

علوم پزشکی

علوم پزشکی

آخرین مقالات علوم پزشکی

علوم پزشکی

هر آنچه باید درباره آزمون علوم پایه بدانید

تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
9 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
هر آنچه باید درباره آزمون علوم پایه بدانید

علوم پزشکی

اعصاب سر و گردن

اعصاب سر و گردن عصب بویایی (olfacbry) I : مبدأ این عصب نورون های دو قطبی در مخاط بویایی هستند. آکسون این نورون ها از سوراخ های صفحه غربال اتموئید عبور می کند و وارد حفره کرانیال قدامی می شوند....

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 15 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
اعصاب سر و گردن

علوم پزشکی

آناتومی چشم و گوش

آناتومی سر و گردن : چشم و گوش چشم: حفره اوربیت است که مزونتال، اسفنوئید، پالایشی، اتموئید، لاکریمال، ماگزیلا، زایگوما، کانال اوپتیک ( در سمت داخل تنه اسفنوئید و خارج توسط بال کوچک اسفنوئید ) عصب...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 15 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
آناتومی چشم و گوش

علوم پزشکی

آناتومی سر و گردن

عضلات سر و گردن Scm : یک سر به استرنوم و یک سر به کلاویکل متصل شده و در انتها به ماستوئید یا زوج 11 ختم می شود. تروپزیوس: خط پس گردنی فوقانی و برآمدگی اکسی پیتال خارجی  یک سوم خارجی...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 15 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
آناتومی سر و گردن

علوم پزشکی

طبقه بندی لیپیدها

لیپیدها در سری قبلی آموزش بیوشیمی لینوم ، به معرفی کربوهیدرات‌ها پرداختیم و در این قسمت قصد داریم با لیپیدها آشنا شویم. ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻣﻮم‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 8 دقیقه
2 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
طبقه بندی لیپیدها

علوم پزشکی

میکروب های باسیل گرم مثبت

میکروب شناسی (باکتری)باسیلوس آنتراسیس جنس باسیلوس شامل باکتری‌های گرم مثبت هوازی اجباری و اسپوردار است. باسیلوس آنتراسیس (باسيل شاربن) مهم‌ترین پاتوژن این جنس است که به صورت اولیه علف...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 8 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
میکروب های باسیل گرم مثبت

علوم پزشکی

معرفی کربوهیدرات‌ ها

ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها در مقاله قبلی به طبقه‌بندی اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها پرداختیم و در این قسمت در رابطه با کربوهبدرات‌ها صحبت مب‌کنیم. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها ﻳﺎ ﮔﻠﻮﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 7 دقیقه
2 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
معرفی کربوهیدرات‌ ها

علوم پزشکی

بررسی گونه‌های استافیلوکوک

میکروب شناسی (باکتری)   جنس استافیلوکوک سه گونه دارد: استاف اورئوس ، استاف اپیدرمیدیس و استاف ساپروفیتیکوس. استاف اپیدرمیدیس فلور طبیعی پوست و مهم‌ترین عامل عفونت پروتز...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 7 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
بررسی گونه‌های استافیلوکوک

علوم پزشکی

آمینواسیدها و پروتئین‌ها

در سری قبلی آموزش بیوشیمی لینوم ، به توضیح مفاهیم اولیه پرداختیم و در این قسمت قصد داریم با آمینواسیدها و پروتئین‌ها آشنا شویم. اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آﻟﻔﺎ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻏﻴﺮ آﻟﻔﺎ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 9 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
آمینواسیدها و پروتئین‌ها

علوم پزشکی

آموزش میکروب شناسی

میکروب شناسی (باکتری) باکتری باکتری یک میکروارگانیسم است که غشا و کروموزوم دارد، همزمان دارای DNA و RNA است و غشای هسته ندارد. برای اکثر باکتری‌ها pH بهینه برای رشد در محدوده 6.5...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
3 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
آموزش میکروب شناسی