لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

ایجاد نماهای برش‌خورده

ویدیو

سالیدورکس (Solidworks)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

سالیدورکس (Solidworks)
نرم‌افزاری
سالیدورکس (Solidworks)

دیوید ظریف‌پور

دیوید ظریف‌پور

3 ساعت

۱۶۸,۹۰۰

۶۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در سالیدورکس

بخش رایگان

بخش دوم:
طراحی قطعات (Sketch)

2 ویدیو

بخش سوم:
ایجاد حجم‌های سه بعدی (Part)

7 ویدیو

بخش چهارم:
مونتاژ مجموعه (Assembly)

3 ویدیو

بخش پنجم:
نقشه‌کشی (Drawing)

4 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما