لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

دیوید ظریف‌پور

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

47 یادگیرنده

18 میکروآموزش

امتیاز 4.0 از 7 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

دارای چندین مقاله ISI

مولف کتاب نکات کلیدی در SolidWorks

داور مسابقات طراحی با SolidWorks

سابقه انجام پروژه¬های صنعتی

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس