لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پایستگی انرژی در غلتش (بخش اول)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو مفهوم غلتش (حرکت دورانی به همراه حرکت خطی به عنوان مثال در این بخش انرژی جنبشی رو به صورت انرژی جنبشی خطی به همراه انرژی جنبشی دورانی در نظر میگیریم) رو براتون تعریف میکنیم و یاد میگیرین که مولفه هایی مثل تکانه زاویه ای چیه و در ادامه بهتون میگیم که چه رابطه ای بین سرعت زاویه ای و خطی هستش. شما تو این بخش یاد میگیرین که مفاهیمی مثل پایستگی انرژی (به ثابت بودن مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی اجسام در ابتدا و انتهای مسیر با در نظر نگرفتن نیروی اصطکاک گفته میشه) و لختی دورانی (مقاومت جسم در مقابل تغییر وضعیت خودش و یا دوران که بهش گشتاور ماند هم میگیم) در بخش غلتش به چه صورته و در انتها با حل چندتا مثال بهتون یاد میدیم که مولف های خواسته شده توی سوال های مربوط به این بخش مثل شتاب مرکز جرم جسم و... رو چطور بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو