لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

پایستگی انرژی در غلتش (بخش اول)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۴۴۹,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو مفهوم غلتش (حرکت دورانی به همراه حرکت خطی به عنوان مثال در این بخش انرژی جنبشی رو به صورت انرژی جنبشی خطی به همراه انرژی جنبشی دورانی در نظر میگیریم) رو براتون تعریف میکنیم و یاد میگیرین که مولفه هایی مثل تکانه زاویه ای چیه و در ادامه بهتون میگیم که چه رابطه ای بین سرعت زاویه ای و خطی هستش. شما تو این بخش یاد میگیرین که مفاهیمی مثل پایستگی انرژی (به ثابت بودن مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی اجسام در ابتدا و انتهای مسیر با در نظر نگرفتن نیروی اصطکاک گفته میشه) و لختی دورانی (مقاومت جسم در مقابل تغییر وضعیت خودش و یا دوران که بهش گشتاور ماند هم میگیم) در بخش غلتش به چه صورته و در انتها با حل چندتا مثال بهتون یاد میدیم که مولف های خواسته شده توی سوال های مربوط به این بخش مثل شتاب مرکز جرم جسم و... رو چطور بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما