لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

مقدمه‌ای بر سالیدورکس

ویدیو
سالیدورکس (Solidworks)
نرم‌افزاری
سالیدورکس (Solidworks)

دیوید ظریف‌پور

دیوید ظریف‌پور

3 ساعت

۶۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در سالیدورکس

بخش رایگان

بخش دوم:
طراحی قطعات (Sketch)

2 ویدیو

بخش سوم:
ایجاد حجم‌های سه بعدی (Part)

7 ویدیو

بخش چهارم:
مونتاژ مجموعه (Assembly)

3 ویدیو

بخش پنجم:
نقشه‌کشی (Drawing)

4 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما