لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

آشنایی با محیط اولیه

ویدیو
ایلاستریتور (Illustrator)
نرم‌افزاری
ایلاستریتور (Illustrator)

ریحانه باقری

ریحانه باقری

2 ساعت

۶۸,۹۰۰

۶۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

محتوای دوره

بخش اول:
آشنایی با ایلاستریتور

بخش رایگان

بخش دوم:
کار با اشکال

3 ویدیو

بخش سوم:
کار با ابزار ها

6 ویدیو

بخش چهارم:
تایپ در ایلاستریتور

3 ویدیو

بخش پنجم:
سه بعدی کردن اشکال

2 ویدیو

بخش ششم:
پایان تاثیرگذار

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما