لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

مقدمات اكسل

ویدیو
اکسل (Excel)
نرم‌افزاری
اکسل (Excel)

آرش سلیمانی

آرش سلیمانی

3 ساعت

۶۸,۹۰۰

۶۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

محتوای دوره

بخش اول:
آشنایی با اکسل

بخش رایگان

بخش دوم:
توابع

6 ویدیو

بخش سوم:
نمودار‌ها و جداول

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما