لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

آرش سلیمانی

فارغ‌التحصیل ممتاز رشته مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر

168 یادگیرنده

10 میکروآموزش

امتیاز 4.4 از 15 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

فارغ‌التحصیل ممتاز رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سابقۀ تدریس در موسسۀ دکتر سبزه‌پرور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان‌های خصوصی و دولتی متعدد

مشاور پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچۀ مدیریتی در شرکت‌های مبتکر نمای آلومینیومی دنا‌، تجهیزگستر شریف ، مسعود مارک ، گروه فنی مهندسی فن تک و...

دوره های مدرس