لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

نرگس محمدی

دانشجوی دکترای شیمی آلی از دانشگاه تهران

622 یادگیرنده

116 میکروآموزش

امتیاز 4.2 از 87 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

سابقۀ تدریس دروس شیمی به دانشجویان رشته‌های مختلف

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس