لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

ساغر خلقی

رتبۀ برتر علوم پایه

496 یادگیرنده

47 میکروآموزش

امتیاز 4.6 از 88 بازخورد

استاد

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس