لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

مفاهیم اولیه در معادلات

ویدیو
معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۴۹,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدئو با الفبای اولیه معادلات دیفرانسیل، صورت کلی اون و کاربرد‌هاش در موضوعاتی مثل قانون دوم نیوتون، آهنگ کاهش یک ماده رادیواکتیو، درجه یک معادله دیفرانسیل و مرتبه اون‌ها به همراه معادلات دیفرانسیل، جواب یک معادله دیفرانسیل و مسیر‌های قائم یک دسته منحنی آشنا میشید. در ادامه بحث، به حل مثال در مورد این مطالب مثل مرتبه، درجه و به دست آوردن مسیر‌های قائم یک منحنی و بقیه مباحث پرداختیم.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما

سوالتو بپرس