لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

نگین‌سادات سید‌زاده

مترجم عمومی و تخصصی

268 یادگیرنده

26 میکروآموزش

امتیاز 5.0 از 6 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

مترجم زبان عمومی و تخصصی

مترجم کتاب Human physiology from cells to systems

پادکستینگ حول مسئلۀ بهداشت و سلامت روان

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس