لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

زهرا رمضانی

فوق لیسانس مهندسی پزشکی از دانشگاه امیرکبیر

585 یادگیرنده

28 میکروآموزش

امتیاز 4.3 از 40 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی ممتاز استعداد‌های درخشان مقطع کارشناسی رشته مهندسی پزشکی (بیومکانیک) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

با سابقه چند دوره تدریس‌یاری درس استاتیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله تپش در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس